Strefa Płatnego Parkowania mapa

Ulice przy plaży i w centrum leżą w strefie płatnego parkowania, obowiązującej w godzinach 9-20 (mapa poniżej). Parkowanie w soboty, niedziele i święta jest bezpłatne. W centrum jest również kilka strzeżonych placów parkingowych i parkingów podziemnych.

Do pobierania opłat służą parkomaty, w których można płacić monetami. Opłatę można wnieść po rejestracji i wykonaniu przelewu do systemu skycash, który umożliwia płatności SMSem. Na czas parkowania umieszcza się za szybą pojazdu bilet z parkomatu lub identyfikator systemu skycash mobiparking. Parkowanie motocykli i mniejszych pojazdów jest bezpłatne. Na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych jest bezpłatne dla posiadaczy karty parkingowej osoby niepełnosprawnej.

Opłata dodatkowa za parkowanie w czasie nieopłaconym oraz bez opłaty wynosi 50zł.

Wysokość opłat jednorazowych za parkowanie

  1. do 10 minut - 0,50 zł
  2. za pierwszą godzinę - 3,00 zł
  3. za drugą godzinę - 3,60 zł
  4. za trzecią godzinę - 4,20 zł
  5. za czwartą godzinę i następne - 3,00 zł

Obszar strefy płatnego parkowania na drogach publicznych miasta Sopotu mapa

Opłaty pobiera się cały rok w godzinach 9-20:

A: A. Chmielewskiego, F. Kubacza, J. J. Haffnera (do ul. F. Ceynowy), Królowej Jadwigi, Morską, M. Mokwy, A. Majkowskiego, J. Czyżewskiego, Obrońców Westerplatte (do kładki), J. Winieckiego (do ul. J. Goyki), Bałtycka, F. Ceynowy, Powstańców Warszawy (do ul. F. Ceynowy).

B: Podjazd, Kolejowa, Marynarzy (od ul. Kolejowej do Al. Niepodległości), Dworcowa, T. Kościuszki (do ul. Władysława IV), Wł. Jagiełły, J. Sobieskiego (do ul. F. Chopina), J. Bema, J. Fiszera, K. Pułaskiego, F. Chopina, A. Kordeckiego, Ogrodową, Piastów, Grunwaldzka (do ul. F. Chopina), Parkową (do ul. A. Kordeckiego).

C: Parkowa (od ul. A. Kordeckiego), B. Chrobrego (od ul. Grunwaldzkiej) , M. Drzymały, R. Traugutta, J. Poniatowskiego, J. Kilińskiego, Na Wydmach, E. Plater (od ul. Na Wymach do ul. Plac Rybaków), Plac Rybaków, Grunwaldzka (od ul. F. Chopina), droga bez nazwy – łączącą ulice M. Drzymały i B. Chrobrego.

D: J. J. Haffnera (od ul. F. Ceynowy), Helska, J. Goyki (do ul. J. Winieckiego), W. Budzysza, Powstańców Warszawy (od ul. F. Ceynowy), droga bez nazwy - łączącą ulice J. Goyki i F. Ceynowy.

G: Bitwy pod Płowcami (do ul. Polnej), 3 Maja (do ul. J. Sobieskiego), J. Dąbrowskiego, Kazimierza Wielkiego, Książąt Pomorskich, J. Sobieskiego (do ul. B. Chrobrego), B. Chrobrego, Mieszka I.

F: Jana z Kolna (od zjazdu z wiaduktu), Rzemieślnicza.

J: Polna (od ul. Bitwy pod Płowcami do ul. E. Plater), Bitwy pod Płowcami (od ul. Polnej do granicy z miastem Gdańsk), teren łączący ul. Bitwy pod Płowcami i Aleję Wojska Polskiego, Hestii, E. Plater (od ul. Polnej do ul. Alei Wojska Polskiego).

Opłaty pobiera się od 15 kwietnia do 15 października całodobowo:

E: S. Moniuszki (do zjazdu do Hotelu Opera), 1 Maja.

Opłaty pobiera się od 1 czerwca do 15 września w godzinach 9-20:

D¹: J. Winieckiego (od ul. J. Goyki do ul. W. Budzysza).

H: Polna (od ul. W. Łokietka do ul. Bitwy pod Płowcami), B. Joselewicza.

W Zarządzie Dróg i Zieleni można wykupić abonamenty parkingowe na dłuższe okresy.

Abonamenty parkingowe

  • 2-tygodniowe – 150 zł,
  • 1-miesięczne – 235 zł,
  • 2-miesięczne – 440 zł,
  • 3-miesięczne – 615 zł,

Mieszkańcom przysługuje darmowy abonament na jeden pojazd zarejestrowany na mieszkańca danej strefy mapa. Bezpłatny identyfikator można otrzymać w dyżurce Straży Miejskiej w budynku urzędu miasta wraz z dokumentami potwierdzającymi miejsce zamieszkania i prawo posiadania pojazdu. Przysługuje on również mieszkańcom budynków spoza strefy: Bohaterów Monte Cassino – numery od nr 12 do końca, Al. Niepodległości nr 757A, 765, 765A, 765B, 767, Sobieskiego nr 61, 63, 65, 67.

Na drugi pojazd zarejestrowany na mieszkańca danej strefy przysługuje zniżka na abonamenty 1-, 2- i 3-miesięczne w wysokości 50%.

Pobierz wniosek o bezpłatny identyfikator.

Parkingi podziemne

Apcoa Parking Polska Sp. z o.o. - Bohaterów Monte Cassino 63

NDI Property Sp. z o.o. - Powstańców Warszawy 19, tel. +48 58 771-77-91

BGI sp. z o.o. - Kościuszki 14, tel. +48 500 118 136